Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.borhutobolt.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: 

https://www.borhutobolt.hu/felhasznalasi-feltetelek

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Spider Trade Bt.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1223 Budapest, Fenyőrigó utca 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@borhutobolt.hu 

Cégjegyzékszáma: 01-06-210093

Adószáma: 28294861-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. április 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

 1. VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek általában online rendelhetők, vagy ugyanazon feltételek mellett bemutatótermünkben vásárolhatók meg. Kivételes esetben előfordulhat olyan akció, ami csak webshop rendelésre érvényes, de erről a szolgáltató aktuálisan tájékoztatja az oldal látogatóit. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül - a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően - az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. RENDELÉS MENETE 

5.1. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosár" ikonra kattintva.

5.2. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a "Folytatom a vásárlást" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A "törlés - X" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a "+,-" ikonra kattint Felhasználó.

5.3. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.3.1. Fizetési módok:

Fizetés eszköze: 

- bankkártyával rendelés leadásakor

- átutalással a rendelés útnak indítását megelőzően

- Készpénz

5.3.2. Szállítási költség: 

Bolti átvétel díjtalan

Kiszállítás Budapest és környékén: 10.000,-Ft

Kiszállítás egyéb területekre: személyes egyeztetés szükséges

5.4. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 

5.6. A Számlát és Garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

5.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a "megrendelés befejezése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.

5.8. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, vagy megnyomja a "+,-" gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az "X" "törlés" gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül (minden héten egy adott napon szállít a Szolgáltató).

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

 1. ELÁLLÁS JOGA

Kizárólag átvételkori állapotú, bontatlan termékre érvényesíthető!

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján. 

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 5. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 6. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 7. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 8. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 9. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 10. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 11. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 12. Olyan sérülésre, hibára hivatkozva, mely a termék árában érvényesítve, volt, melyről a Vásárló a vásárlást megelőzően tájékoztatva lett, tehát erre hivatkozva nem illeti meg az elállás joga!

7.9. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. 

7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. 

7.18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A hétköznapi, az adott típusnak megfelelő túlhasználat, kül,-beltéri sérülés mentesíti a Szolgátatót minden felelőség alól! Ilyen esetben nem illeti meg a Fogyasztót sem az elállás joga, sem a garanciális javítás joga!

7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: https://www.fogyasztovedelem.hu/Varia_x/valtozas2014.htm

7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083

7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 

7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 1. Szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

Kellékszavatosság 

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását kérheti. 

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. Szolgáltató - az általa elfogadott fizetési módok tekintetében - nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu 

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 1. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a borhutobolt.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a borhutobolt.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

12.2. A borhutobolt.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a borhutobolt.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a borhutobolt.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A borhutobolt.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás tilos és jogi következményeket von maga után.

 1. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

www.borhutobolt.hu/adatvedelmi-szabalyzat

Budapest, 2020. április 20.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Borhutobolt.hu

adatvédelmi szabályzat 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük. 

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok az állampolgárságtól, lakóhelytől függetlenül mindenkit megilletnek. Az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés rögzíti, hogy mindenkinek joga van, a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. 

Adatkezelő 

Név: Spider Trade Bt. 

Székhely: 1221 Budapest, Mária Terézia utca 16 

Cégjegyzékszám: 01-06-210093

Adószám: 28294861-2-43

Ügyvezető: Gábos Árpád 

e-mail cím: gabos.arpad@t-online.hu

Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység 

A Spider Trade Betéti Társaság főtevékenységi köre különféle termékek értékesítése.

Termékeinket az érvényes jogszabályok, és nem utolsó sorban a Vevői igények alapján, a velünk szemben támasztott elvárások figyelembevételével forgalmazzuk. Célunk a Vevők igényeinek teljes körű kielégítése és az általunk forgalmazott termékek biztonságos felhasználásának segítése. 

Jogszabályok 

Spider Trade Bt. - továbbiakban vállalkozás- adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, valamint az Európai Unió jogszabályaival, így különösen az alábbiakkal: 

 • • 2011. évi CXII. törvény: Az inforációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 
 • • 2013. évi V. törvény: A Polgári Törvénykönyvről, 
 • • 2000. évi C törvény: A számvitelről szóló törvény, 
 • • 2012. évi I. törvény: A munkatörvénykönyvéről, 
 • • 2001. évi CVIII. törvény: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
 • • 2003. évi C. törvény: Az elektronikus hírközlésről, 
 • • Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete. 

Jogszabályok elérhetősége: www.net.jogtar.hu 

A vállalkozás az adatvédelem területén a felsorolt jogszabályokat tiszteletben tartja, minden körülmények között betartja. 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

Személyes adat: 

A természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosítható a személy közvetett vagy közvetlen módon - név, többi személyi adat, helymeghatározás, online azonosító vagy természetes testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, szociális jellemzők alapján. 

Személyes adatok különleges kategóriái: 

A természetes személy származása, politikai véleménye, vallási, világnézeti meggyőződése, szakszervezeti tagságra utaló adatok, valamint a szexuális életre, a szexuális irányultságra, az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok. 

Alapvető szabály, hogy ezen adatok kezelése tilos. A jogszabályok kivételeket határoznak meg. A munkahelyi egészségügyi vizsgálatok, a munkavégzés képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, mely személyes adatokat csak olyan szakember kezelhet, aki a jogszabályokban meghatározott szakmai, titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhető tétele. 

Adat megjelenés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

Adat zárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása a további kezelés vagy végleges korlátozás céljából. 

EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá, azaz állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és Tagállamai, valamint az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján EGT-ről szóló megállapodásban részes állam polgáraival azonos jogállást élvez. 

Harmadik ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása. 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, korlátozása, törlése, megsemmisítése. 

Érintett: Azon természetes vagy jogi személyek, akiknek a vállalkozás bárminemű személyes adatát kezeli. /munkavállaló, webáruházat használó vagy az üzletet személyesen felkereső ügyfél / 

Adatkezelő: A vállalkozás és annak vezetése - jelen esetben a Spider Trade Bt. A vállalkozás (továbbiakban vállalkozás) -, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. Ezt a jelen szabályzatban rögzíti. 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő (amennyiben szükséges kijelölni) a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügyben megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. 

Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el, mivel közvetlenül az adatkezelő - a vállalkozás- legfelsőbb vezetőségének tartozik felelősséggel. Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, azonban biztosítani kell, hogy e feladatokból eredően ne fakadjon összeférhetetlenség. 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmú szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amelyekkel a személyes adatokat közlik. 

Adatállomány: Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 

Adat megsemmisítés: Az adatokhoz vagy adatokhoz tartozó adathordozók megsemmisítése és végelegesen hozzáférhetetlenné tétele. 

Adat továbbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges. 

Adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. 

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval. 

Nyilvántartási rendszer: A személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismerévek alapján hozzáférhető. 

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amelyet nyilatkozatban vagy a megerősítést más módon kifejezi. 

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

Genetikai adat: a természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzői, amely az érintett személytől vett biológiai minták elemzésének eredménye. 

Egészségügyi személyes adat: Az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak, az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. 

A természetes személyekre vonatkozó olyan személyes adatok is, amelyek az egyénnek 2011/24/EU Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvben említett egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel vagy ilyen szolgáltatások során gyűjtöttek. 

A személyes adatok kezelésének elvei: 

 • a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság); 
 • b. gyűjtése csak meghatározott egyértelmű és jogszerű célból történhet és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek: közérdekű archiválás, tudományos és történelmi, kutatási, statisztikai cél ("célhoz kötöttség"); 
 • c. az adatkezelés céljainak relevánsnak kell lenniük és csak a szükségesre kell korlátozódnia ("adattakarékosság"); 
 • d. pontosnak, napra késznek kell lenni, minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a célok szempontjából pontatlan személyes adatok helyesbítésre vagy haladéktalanul törlésre kerüljenek. 

A személyi adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lenni, annak, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan tekintenek bele. Az átláthatóság elve megköveteli a személyes adatok kezelésével az összefüggő tájékoztatást, valamint azt, hogy könnyen hozzáférhető és világosan egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg az adatok gyűjtésének célját. 

A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról és garanciáról-jogokról tájékoztatni kell, valamint arról hogyan gyakorolhatja az adatkezeléssel összefüggő jogait. 

Emellett biztosítani kell, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. A személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adategyeztetés célját más módon nem lehet elérni. 

A pontatlan adatok helyesbítését, törlését azonnal végre kell hajtani, valamint biztosítani kell az adatok biztosítását, bizalmas kezelését, annak érdekében, hogy megakadályozásra kerüljön az adatokhoz jogosulatlan hozzáférés és felhasználás. 

A vállalat fenti elvek szem előtt tartása mellett kezeli a tudomására jutott személyes adatok körét. 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor jogszerű, amennyiben az alábbi feltételek legalább egyike teljesül: 

Az érintett hozzájárulása: Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul az adatkezelőnek igazolnia kell, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ezt lehetőleg írásos nyilatkozatban kell rögzíteni. 

Az érintett jogosult, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A 16. életévet be nem töltött gyermek esetében, csak akkor jogszerű az adatkezelés, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jogát gyakorló személy adta meg, illetve engedélyezte. 

Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele érdekében szükséges. 

Ez a jogalap alkalmazható a szerződéshez (pl.: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, munkaszerződés stb. teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén.). 

Az adatkezelés - különös tekintettel az adózás, a társadalombiztosítás, a munkajogi törvények alapján - az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

Érintett vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 

Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány teljesítése miatt szükséges az adatkezelés; 

Egyéb: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; 

Kivéve, ha az érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett alapvető jogai, különösen, ha az érintett gyermek. 

Az érintett hozzájárulásán kívül akkor minősül jogszerűnek az adatkezelés, ha arra jogszabály rendelkezése alapján kerül sor. 

ADATKEZELŐ 

Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. 

A Spider Trade Bt. Vállalkozás- továbbiakban adatkezelő - a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében - adózás, társadalombiztosítás, munkatörvénykönyv stb. - kezeli a személyes adatokat, így az adatkezelés jogalapja biztosított. 

A vállalkozás tevékenységéből eredő termékek értékesítése és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a számlázás céljából elengedhetetlenek. 

A fentieken kívül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (pl.: szállítási cím stb.). A vállalkozás ez irányú tájékoztatását az ÁSZF-ben szerepelteti. 

A szolgáltatást igénybevevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval együttműködő más szolgáltatók (harmadik fél) részére adatait átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamilyen cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti. Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató, a szolgáltatást igénybevevő adatait törli. 

A vállalkozás feladata, hogy biztosítsa az uniós és a magyar jogban meghatározott feltételeket: 

 • • amelyek biztosítják a személyes adatok gyűjtésének jogszerűségét; 
 • • pontosítja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok típusát; 
 • • az érintetteket és azokat a szervezeteket, amelyekkel a személyes adatok közölhetőek; 
 • • emellett a jogszabályok figyelmébe vételével meghatározza az adatkezelés korlátozásait; 
 • • az adattárolás időtartamát; 
 • • az érintett kérésére helyesbítheti a pontatlan adatokat vagy a befejezett adatok kijavítását. Szükség esetén gondoskodik a személyes adatok törléséről az adatkezelés korlátozásáról. Biztosítsa az adatkezeléshez szükséges személyes és tárgyi feltételeket. 
 • • intézkedik az adatvédelmi tisztviselőn keresztül a személyes adatok törléséről, ha a kezelés jogellenes vagy az érintett kéri az adat hiányos vagy téves és jogszerűen nem javítható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
 • • figyelemmel kíséri és intézkedik akkor, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt vagy azt a bíróság, vagy az adatvédelmi biztos elrendelte; 
 • • az adatvédelmi tisztviselőn keresztül gondoskodik a helyesbítésről és a törlésről, az érintetteket, továbbá mindazokat értesítteti, akiknek korábban az adatot továbbították; 
 • • az érintett tiltakozását a vállalkozás az adatkezelés egyértelmű felfüggesztésével köteles 15 nap alatt megvizsgálni. Ennek eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a vállalkozásköteles az adatkezelést megszüntetni, az adatot zárolni. A tiltakozásról és annak alapján tett intézkedésről értesíteni kell mindazokat, akik részére korábban a személyes adatok megküldésre kerültek. 

Az adatkezelő tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyi adatok feldolgozásáért, biztonságos tárolásáért, megváltoztatásáért, törlésért, továbbításáért a jogszabályokban meghatározottak alapján. 

ADATFELDOLGOZÓ 

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben adatfeldolgozókat is igénybe vesz. 

Az adatfeldolgozók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében az adatfeldolgozó saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A vállalkozás minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az adatfeldolgozók a részükre továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat a vállalkozás által meghatározott célra használja fel. 

A Spider Trade Bt. külső adatfeldolgozókat vesz igénybe az alábbi feladatok ellátására. 

 • • Könyvelés, ügynöki feladatok 
 • • Szállítást végző futárszolgálatok 
 • • Jogi tanácsadás (ügyvédi irodán keresztül) 
 • • Web tárhely szolgáltatás, rendszergazda feladatok 
 • • Weboldal karbantartás, fejlesztés 
 • • Vállalt irányítási rendszerkarbantartás, fejlesztés 

Adatfeldolgozók elérhetőségei (Cégnév, Székhely): 

 • UNAS Online Kft. 9400 Sopron Kőszegi út 14.
 • Spider Trade Bt. 1221 Budapest, Mária Terézia u. 16.

Adatkezelések fajtái: 

Webáruházban történő regisztráció, rendelés: 

A vállalkozás a webáruház használatával, regisztráció alkalmával, szerződéskötéskor a következő adatokat kérheti el, amiket a törvény adta kereteken belül kezel. 

Az adatok kérésének célja a webáruházba bejelentkezettek azonosítása, jogosultságainak, kedvezményeinek biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatainak - szükség szerinti - módosítása, megrendelés leegyszerűsítése, ügyfél élmény javítása, a létrejövő szerződésből adódó feladatok jogszerű teljesítése. 

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása jogcímén történik. 

Az adatkezelés időtartama az érintett kérésére történő törléséig történik, kivéve azokat az adatokat, amik a kiállított számlákra kerültek, mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján legalább 8 évig megőrzendőek. 

A kezelt adatok: 

 • • Felhasználó név (webáruház regisztráció)
 • • Jelszó (webáruház regisztráció)
 • • E-mail cím
 • • Telefonszám
 • • Számlázási név
 • • Számlázási cím
 • • Szállítási cím

Árajánlat kérés: 

A vállalkozás árajánlat kérése esetén a következő adatokat kérheti el, amiket a törvény adta kereteken belül kezel. 

Az adatok kérésének célja az ügyfél minél pontosabb tájékoztatása, kedvezményeinek biztosítása, az árajánlat elfogadása esetén az abban foglaltak teljesítése. 

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása jogcímén történik. 

Az adatkezelés időtartama az érintett kérésére történő törléséig történik, kivéve azokat az adatokat, amik a kiállított számlákra kerültek, mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján legalább 8 évig megőrzendőek. 

A kezelt adatok: 

 • • E-mail cím
 • • Telefonszám
 • • Számlázási név
 • • Számlázási cím
 • • Szállítási cím

Álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatainak kezelése 

A Spider Trade Bt. az álláshirdetésre jelentkezők hozzájárulása alapján a hozzá közvetlenül-, vagy a megbízási szerződés alapján munkaerő kiválasztási és toborzási feladatokat ellátó munkaerő közvetítő partneren keresztül beérkezett önéletrajzokban és csatolt dokumentumokban (motivációs levél, referencia és egyéb dokumentumok) szereplő személyes adatokat kezeli. A hozzájárulás megadása ilyen esetekben a pozícióra történő jelentkezés beküldésével történik. Az érintettek előzetes tájékoztatása céljából a Spider Trade Bt. minden álláshirdetésében megadja jelen Tájékoztató elektronikus elérési útját. 

Az adatkezelés célja a munkaerő-kiválasztási folyamat lebonyolítása, valamint az álláshirdetésekre pályázó személyek értesítése a kiválasztási folyamatok eredményéről. 

Az Spider Trade Bt. a fenti személyes adatokat a meghirdetett pozíció betöltéséig kezeli, a pozíció betöltéséről született döntést követően az adatokat haladéktalanul törli. Amennyiben a kiválasztási folyamat során felmerül olyan ok (pl. lehetséges későbbi együttműködés lehetősége), amely miatt indokolt lehet a további adatkezelés, az érintettet erről a Spider Trade Bt. tájékoztatja és a további, meghatározott idejű adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását kéri. 

A kezelt adatok: 

 • • Név
 • • Cím
 • • E-mail cím
 • • Telefonszám

Cookie-k (sütik) a weboldalon: 

A Spider Trade Bt. által működtetett https://borhutobolt.hu/ weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. 

Adatkezelés célja a felhasználói élmény javítása, honlap látogatottság mérése, webanalitika készítése. 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul a weboldalra történő látogatáskor a cookie kezelési szabályzat elfogadásával. 

Az adatkezelés ideje az érintett fél böngészőjének beállításainak módosításáig történik. A legtöbb böngésző "segítség" menüpontjában található leírás a cookie beállítások módosításáról (letiltás, bekapcsolás). 

A weboldalon alkalmazott cookie-k: 

 • • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics 

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. 

Közösségi oldalak: 

A vállalkozás a Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram oldalakon az érintett által önkéntesen regisztrált és nyilvánosan megadott adatait kezeli. 

Az adatok kezelésének célja a vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak, akcióinak népszerűsítése vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve a "kedvelő" felhasználók számának növelése. 

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amit a közösségi oldalon történő "kedvelés" funkció jelölésével ad meg. 

Az adatok kezelésének ideje az érintett közösségi oldalon történő "kedvelés" visszavonásáig tart. 

Kamerás térfigyelő, rögzítő üzemeltetése: 

A vállalkozás területén kamerák üzemelnek a területre belépő érintettek személyi és vagyon biztonsága érdekében. A kamerák üzemeltetésére a területre történő belépéskor jól látható helyen elhelyezett tájékoztatók hívják fel a figyelmet. 

Az adatok kezelésének célja a személyi és vagyon biztonság biztosítása. 

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik a területre történő belépéssel. 

Az adatok kezelésének ideje 14 nap. 

A kezelt adatok: 

 • • Az érintett képmása

AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Bármikor kapcsolatba léphet a vállalkozással az alábbi jogai gyakorlása érdekében: 

 • • A hozzáférési jog alapján az adatkezelésre vonatkozó információk, valamint a feldolgozott adatairól tájékoztatást kaphat és másolatot kérhet;
 • • Kérheti pontatlan adatainak helyesbítését vagy a befejezett adatok kijavítását (helyesbítéshez való jog);
 • • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá ahhoz is, hogy a személyes adatai nyilvánosságra kerültek a törlési iránti kérelmet más adatkezelők részére is továbbítják;
 • • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog);
 • • Joga van személyes adatait általánosan használt olvasható formátumban megszerezni ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére;
 • • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog);
 • • Joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél hozzájárulását bármikor visszavenni. (Ez a megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja);
 • • Joga van a felügyeleti hatóságnak panaszt tenni;
 • • Kérelem alapján tájékoztatást kérhet a kezelt adatok köréről adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről; Adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és annak címzettjéről;
 • • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg;
 • • Kérelmére, ha az érintett jogos érdekeit sérti, úgy az adatok zárolását kérheti.

Az adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintettet, hogy kik és milyen célból kapták meg személyes adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet. 

A tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha azt törvény az állam külső-belső biztonsága, honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési cél érdekében vagy az érintett, avagy mások jogainak védelme érdekében adták meg. 

Az adatkezelő köteles a felvilágosítás indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha: 

 • • a személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy adat átvevő jogának, jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Kivéve, ha az adatkezelést törvény rendeli el.
 • • Személyes adatfelhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljaira történik.
 • • A tiltakozás jogának gyakorlását az érintett vonatkozásában törvény biztosítja, az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Ha az adatkezelő érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogait megsérti, úgy sérelemdíjat követelhet, ha kárt okoz, akkor azt köteles megtéríteni. 

Adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon. Ha szükséges adott esetben végrehajtja az adatok álnevesítését és titkosítását, valamint fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet is biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását vissza lehet állítani. 

Az adatkezelő intézkedést hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat. 

Adatvédelmi incidens 

Az adatvédelmi incidenst a vállalkozó késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Ez alól kivétel, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára. 

A bejelentésben ismertetni kell az incidens jellegét, az érintettek kategóriáit hozzávetőleges számát. Közölni kell a további tájékoztatást, kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint ismertetni kell az incidensből eredő valószínűsíthető hátrányos következményeket. 

A vállalkozás nyilvántartja, az adatvédelmi incidenst, feltünteti az ehhez kapcsolódó tényeket azok hatásait és az orvoslásban tett intézkedéseket. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira vonatkozóan, a vállalkozáskésedelem nélkül tájékoztatja az érintetett az incidensről. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek egyike teljesül: 

 • • Az adatkezelő megfelelő védelmi intézkedéseket hajtott végre és ennek hatására a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné tették az adatokat.
 • • Olyan további intézkedések bevezetésére került sor, amelyek biztosítják az érintettek jogait.
 • • A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

JOGORVOSLAT 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: 

 • • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Vállalkozása tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha a vállalkozás az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben a Felhasználó a Vállalkozás meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Felhasználó a jogainak megsértése esetén Vállalkozásellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Panasztételhez való jog: 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a hatályos adatvédelmi szabályait, jogos érdekeit jogában áll a nemzeti ADATVÉDELMI és információs hatóságnál panaszt tenni. 

Kártérítéshez való jog: 

A vállalkozás köteles megtéríteni azt a vagyoni vagy nem vagyoni kárt, amelyet a GPDR, a GPDR-rel összhangban elfogadott, jogi aktusok megsértésével követett el az adatkezelő. 

Egyéb igényérvényesítési lehetőség: 

Az érintettnek jogában áll a panasznak nevében történő benyújtásával felügyeleti hatóság határozatának, bírósági felülvizsgálatával, kereset indítással, kártérítési jogának érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervezetnek, egyesületet megbízni, amelyet az Európai Unió jogának megfelelően hoztak létre, és célja a közérdek szolgálata az érintettek jogainak, szabadságának védelme. 

A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elnök: dr. Péterfalvi Attila 

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834. 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: https://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az adatkezelési szabályzat 2020.04.20. napján lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig érvényes. A szabályzat hatálybalépésével minden olyan korábbi belső szabályzat hatályát veszti, amelynek figyelembevételével a szabályzat hatálya alá eső személyi adatokat kezelték. 

A szabályzat minden évben legalább egyszer felülvizsgálatra kerül és a felülvizsgálatért felelős intézkedik az esetleges módosításról, valamint arról, hogy a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek a módosítás tartamáról módosítást szereznek. 

Az adatkezelési szabályzat a rá irányadó szabályainak megismerése és betartása a vállalkozás minden képviselője, tisztségviselője és megbízottja számára kötelező feladataikat ennek előírásainak betartását kell ellátni. Jogszabály változás esetén vagy egyéb okból történő módosítás miatt a szabályzatot és a tájékoztatót módosítani kell, és az érintettekkel ismertetni. 

 1. 04.20.

Spider Trade Bt.

Gábos Árpád  (Ügyvezető)